Jarowskijn yleinen seloste koskien henkilötietojen käsittelyä

Jarowskij kunnioittaa jokaisen henkilön yksityisyyden suojaa, ja on sitoutunut suojaamaan jokaisen kanssamme yhteydessä olevan henkilön yksityisyyttä, tapahtuu yhteydenotto sähköpostitse, kotisivujen, sosiaalisen median tai muuta kautta. Tässä tietosuojaselosteessa informoidaan miten Jarowskij kerää tai käsittelee henkilötietoa henkilön ollessa yhteydessä meihin, tai päinvastaisesti.

 

Käsittelemme henkilötietoja sinusta alihankkijana, asiakkaana, työntekijänä, työnhakijana tai hakijana ohjelmatuotantoon. Mikäli solmit kanssamme sopimuksen tai käyt keskustelua kanssamme sopimuksen solmimistarkoituksessa, saattaa kyseinen sopimus sisältää ehtoja henkilötietojen käsittelystä, jotka eroavat tästä tietosuojaselosteesta. Ristiriitatilanteessa sovelletaan aina sopimuksen ehtoja.

 

Mitä henkilötietoja käsitellään ja mikä on käsittelyn tarkoitus

Kommunikoidessasi meidän suuntaan joko sähköpostitse, kotisivujen tai muun sosiaalisen kanavan kautta, käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin käyttötarkoituksiin, riippuen siitä mitä henkilötietoja luovutat meille, pääosin seuraavia tietoja:

 

  • nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka sekä puhelinnumero, tietoja käsitellään pääasiassa yhteydenottotarkoituksessa ja yleisörekrytointia varten,
  • hakemuksia ja niihin liittyviä tietoja käytetään ohjelmatuotantojen osallistujarekrytointiin,
  • työhakemuksia/ansioluetteloita sekä niihin liittyvää tietoa käytetään työntekijöiden rekrytointiin.

 

Arkaluonteinen henkilötieto
Pyydämme että et lähetä meille mitään arkaluonteista henkilötietoa (kuten tietoa etnisestä alkuperästä, poliittisista mielipiteistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, terveystilasta tai rikollistaustasta) ellei niitä erikseen pyydetä.

 

Peruste henkilötietojen käsittelyyn

Käsittelemme henkilötietoja sopimusten solmimiseksi ja täyttämiseksi, suostumuksesi perusteella ja voidaksemme kommunikoida kanssasi silloin kun meillä on oikeutettu intressi käsitellä henkilötietojasi, esimerkiksi kun haet työpaikkaa tai muuten oma-aloitteisesti olet meihin yhteydessä. Mikäli tietojen käsittelyyn tarvitaan sinun suostumuksesi, pyydetään se erikseen.

Kenellä on pääsy henkilötietoihin ja kuinka pitkään niitä säilytetään

Meille luovutettuja henkilötietoja ei jaeta kenenkään kolmannen osapuolen kanssa, joka ei kuulu Jarowskij Finland Oy:n kanssa samaan yhtiöön tai konserniin. Henkilötietojasi ei tulla lähettämään edelleen, myymään, vaihtamaan tai jakamaan muiden yhtiöiden, organisaatioiden tai yksityishenkilöiden kanssa. Ainoastaan Jarowskin henkilökunnalla ja toimeksisaajilla, sekä muilla samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä, joiden on käsiteltävä henkilötietojasi, on suostumuksesi perusteella pääsy tietoihisi. Mikäli sopimuksemme esittävän kanavan tai muun toimeksiantajan kanssa vaatii henkilötietojen edelleen luovuttamista, pyydämme siihen suostumuksesi. Jarowskij Finland Oy on suorittanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojellakseen henkilötietojasi muun muassa luvattomalta pääsyltä tai tuhoamiselta.

 

Tietojen tallennusaika riippuu siitä mihin tarkoitukseen olet tiedot luovuttanut. Sopimuksen täytäntöönpanoa varten tarvittavat tiedot säästetään niin kauan kuin on tarve sopimuksen täyttämiseksi. Työnhakuun liittyvät tiedot säilytetään rekrytointiprosessin loppuun ja sen jälkeen korkeintaan kahden vuoden ajan, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisiin avautuviin työpaikkoihin liittyen. Mikäli haet töitä avoimella hakemuksella, tallennamme tietosi kaksi vuotta siitä, kun olet hakemuksen lähettänyt, jotta voit olla mukana tulevien työpaikkojen valinnassa.

 

Kuvattu materiaali sekä tuotantomateriaali kuuluvat taiteellisen ilmaisun piiriin ja niihin sovelletaan tietosuojalainsäädäntöä vain soveltuvin osin.

 

Sinulla on milloin tahansa oikeus olla meihin yhteydessä ja pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot.

 

Sinun oikeutesi

Jarowskij Finland Oy 1622710-3, Kutomotie 6 A, 00380 Helsinki on henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Tämä tarkoittaa, että olemme vastuussa siitä, että henkilötietojasi käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesi.

 

Sinulla on oikeus tarkistaa sinua koskevat tiedot maksutta kerran kalenterivuodessa. Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan tai että ne tiedot, joita meillä ei ole oikeus käsitellä ylläolevien käyttötarkoitusten mukaisesti poistetaan. Meillä on myöskin velvollisuus pyynnöstä oikaista sinua koskevat väärät tai puutteelliset tiedot.

Mikäli olet tyytymätön henkilötietojasi käsittelyyn, sinulla on oikeus ilmoittaa siitä Tietosuojavaltuutetun toimistoon, joka on Jarowskijn tietojenkäsittelyn valvontaviranomainen. Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, voit ottaa yhteyttä Jarowskij Finlandiin, info@jarowskij.fi.